KRA28 VHF Antenna For Kenwood TK2202 TK2203 TK2206 TK280/290/5210 TK5220radio,Antenna For Kenwood TK2202 TK2203 TK2206 TK280/290/5210 TK5220radio KRA28 VHF, 140-170 MHz (VHF ), Compatible with ,TK2200 TK2202 TK2203 TK2206 TK2207 TK2212 TK2260 TK2280, TK260 TK270 TK272 TK280 TK290 TK2100 TK2102, VHF Antenna For KENWOOD.Kenwood TK2202 TK2203 TK2206 TK280/290/5210 TK5220radio KRA28 VHF Antenna For.

KRA28 VHF Antenna For Kenwood TK2202 TK2203 TK2206 TK280/290/5210 TK5220radio

KRA28 VHF Antenna For Kenwood TK2202 TK2203 TK2206 TK280/290/5210 TK5220radio, KRA28 VHF Antenna For Kenwood TK2202 TK2203 TK2206 TK280/290/5210 TK5220radio